Docze­ka­łem się! Jeden z moich ulu­bio­nych boha­te­rów otrzy­mał ani­ma­cję w sty­lu LEGO i nie zawio­dłem się! War­to iść do kina? Odpo­wiedź w materiale!

Kop­snij łap­ką w górę! :)

Music: Daze by Tho­mas Vx
Roy­al­ty Free

Patro­ni­te:
►►► https://patronite.pl/mateuszgreloch

Face­bo­ok:
►►► http://facebook.com/blogszachmatt

Twit­ter:
►►► https://twitter.com/MateuszGreloch

Kon­takt:
►►► matt@szachmatt.com

Blog:
►►► https://szachmatt.com

Insta­gram:
►►► http://instagram.com/MateuszGreloch

Podobne Posty